For at muliggøre en eventuel fremtidig vejudvidelse har Kolding Kommune besluttet at pålægge en vejbyggelinje langs Skamlingvejen ved Universitetsparken i Kolding. Vejbyggelinjen placeres som vist på kortbilaget. Hjemlen og bestemmelserne vedrørende pålæg af vejbyggelinjer findes i lov nr. 1520 af 27-12-2014 om offentlige veje (vejloven) §§ 40-47.

Nærværende vejbyggelinjepålæg har hjemmel i § 40.

På den berørte ejendom matr. nr. 335 Kolding Markjorder 1. Afd. pålægges vejbyggelinjen 5 meter fra bagkant fortov. Ved niveauforskel kommer dertil et højde- og passagetillæg svarende til to gange højdeforskellen i forhold til vejmidten og 1,5 meter til passage.

Vejbyggelinjen får betydning for den fremtidige anvendelse af den del af arealet, der er beliggende nærmest Skamlingvejen. På arealer inden for en vejbyggelinje må der ikke opføres ny bebyggelse eller andre anlæg af blivende art, jf. vejlovens § 40, stk. 2.

Pålæg af vejbyggelinje på ejendommen matr. nr. 335 Kolding Markjorder 1. Afd. medfører ingen ændringer i forhold til eksisterende arealanvendelser på ejendommen, der er lovligt etableret på tidspunktet for vejbyggelinjens offentliggørelse den 1. oktober 2019.

Kolding Kommunes beslutning om pålæg af vejbyggelinje skal respekteres af alle ejere og brugere af de berørte ejendomme fra tidspunktet for beslutningens offentliggørelse.

Ejeren af den berørte ejendom orienteres direkte om ovenstående ved individuelt brev.

Spørgsmål eller bemærkninger kan rettes By- og Udviklingsforvaltningen, Trafik og Mobilitet, Nytorv 11, 6000 Kolding, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey