Klagefristen er den 29. september 2020.

Der meddeles tilladelse til indvinding af grundvand til vandforsyning fra boring DGU nr. 134.1912.
Tilladelsen meddeles efter Vandforsyningslovens §§ 20 og 21. Formålet er indvinding af grundvand til drikkevandsforsyning.

Indvinding fra DGU nr. 134.1912 indgår som del af den samlede indvindingstilladelse til Bjert-Stenderup Vandværk.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey