Klagefrist: 3. april 2019

Kolding Kommune har i henhold til § 35, stk. 1 i lov om planlægning meddelt landzonetilladelser til etablering af en sø på 400 m² på matr. nr. 5 Anderup, Stepping, beliggende ved Langforte 43, 6070 Christiansfeld.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey