Klagefrist: 27. februar 2019

Kolding Kommune har i henhold til § 35, stk. 1 i lov om planlægning meddelt landzonetilladelser til etablering af en sø på max. 500 m² på matr. nr. 55b Torning, Tyrstrup, beliggende Vejstruprødvej 31, 6093 Sjølund.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey