Klagefrist: 26. december 2018

Kolding Kommune har i henhold til § 35, stk. 1 i lov om planlægning meddelt landzonetilladelser til etablering af et minivådområde på 3.600 m² på matr. nr. 7a Ødis By, Ødis beliggende Fløjbjergvej 12, 6580 Vamdrup.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey