Klagefristen er den 18. oktober 2019

Landzonetilladelse til etablering af et minivådområde på matr. nr. 5k Lunderskov By, Skanderup tilhørende Vranderupvej 221, 6640 Lunderskov.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey