Klagefristen er den 21. oktober 2019

Landzonetilladelse til etablering af et minivådområde på matr. nr. 6a Skanderup By, Skanderup, tilhørende Wissingsmindevej 18, 6640 Lunderskov.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey