Den nuværende fysiske afgrænsning kan ses på luftfoto tilbage til i hvert fald 1995.

Klagefrist: 7. december 2020

Ejerne af ejendommen Fjordvej 62, matr.nr. 75b Nr. Bjert By, Nr. Bjert, ønsker at købe et ca. 23 m2 stort areal af den offentlige vej Fjordvej. Arealet er vist med rød markering på den vedlagte kortskitse.

Ønsket om køb af arealet skyldes, at vejskellet ikke følger ejendommens fysiske grænse mod Fjordvej og ikke har gjort det i mange år. Den nuværende fysiske afgrænsning kan ses på luftfoto tilbage til i hvert fald 1995.

I henhold til lov om offentlige veje § 15 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. lovens § 124.

I henhold til lov om offentlige veje § 124, stk. 2 skal en vej helt eller delvist opretholdes som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Det areal, der påtænkes nedlagt, vil blive lagt sammen med matr.nr. 75b Nr. Bjert By, Nr. Bjert. Efter sammenlægningen vil matr.nr. 75b fortsat have adgang til Fjordvej via arealet. En nedlæggelse af vejarealet vil således ikke medføre nogen ændring i adgangsforholdene. Kolding Kommune vurderer, at vejarealet ikke er af vigtighed for en anden ejendom.

På den baggrund agter Kolding Kommune at nedlægge vejarealet efter reglerne i kapitel 11 i lov om offentlige veje.

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan sendes til e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest mandag den 7. december 2020.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey