Klagefristen er den 4. april 2019.

Kolding Kommune har d. 7. marts 2019 meddelt fornyet tilladelse til indvinding af overfladevand fra Drabæks Mølleå til turbinedrift ved ejendommen Rolles Møllevej 50, 6640 Lunderskov.

Indvindingsanlægget ligger på matrikel nr. 10d, Lunderskov By, Skanderup.

Tilladelsen gælder indtil 1. marts 2029.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey