Klagefristen er den 7. februar 2020.

Der meddeles tilladelse til indvinding af grundvand efter § 20 i Vandforsyningsloven.

Indvindingstilladelsen omfatter boringen DGU nr. 133.1063. Boringen ligger på matrikel nr. 11a, Ødis By, Ødis.

Der må samlet indvindes 20.000 m3/år fra boringen (DGU nr. 133.1063). Formålet er indvinding til brug i fiskefarm og husholdning.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey