Klagefristen er den 20. januar 2020.

Der meddeles tilladelse til indvinding af grundvand efter § 20 i Vandforsyningsloven.

Der gives tilladelse til indvinding af 30.000 m3/år fra boring DGU nr. 133.636 beliggende ved Koldingvej 72B, 6640 Lunderskov.

Tilladelsen er gældende indtil d. 1. januar 2035

Kolding Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Den ansøgte indvinding af grundvand er således ikke omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey