Høringsfrist: 27. november 2020

Kolding Kommune har lavet udkast til en ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Den eksisterende indsatsplan udløber med udgangen af 2020.

Status på kæmpebjørneklo i Kolding Kommune er, at der stadig er nogle resterende forekomster, der er under bekæmpelse, og der ligger fortsat frøbanker i jorden. Desuden kan der komme nye frø til kommunen, og indsatsen mod kæmpebjørneklo skal derfor fortsættes. Den nye indsatsplan er ikke sat til at omfatte en begrænset tidsperiode, da det forventes, at en jævn indsats vil være nødvendig langt ud i fremtiden.

Hvis en lodsejer ikke overholder indsatsplanens bestemmelser for bekæmpelse, kan Kolding Kommune, i kraft af ”Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo”, bekæmpe på lodsejers regning. Lodsejer vil først få flere henvendelser fra kommunen med tidsfrister og så vidt muligt mundtlig dialog om bekæmpelse, før der eventuelt sættes i gang på lodsejers regning.

Med vedtagelse af indsatsplanen har kommunen pligt til selv at bekæmpe på egne arealer, og der er siden 2015 bekæmpet effektivt på kommunens arealer.

Høring

Udkastet til indsatsplanen er i 8 ugers offentlig høring. Bemærkninger til planen skal være Kolding Kommune i hænde senest den 27. november 2020. Bemærkninger skal sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller via brev til Natur og Vand, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Spørgsmål vedrørende indsatsplanen kan rettes til Tine Hv. Steensen, tlf 7979 2650.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey