Høringsfrist: Den 9. august 2019

Kolding kommune sender hermed vandløbsreguleringsprojekt i 4 ugers offentlig høring.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey