Høringsfrist: Den 21. juni 2019.

Kolding kommune sender hermed vandløbsreguleringsprojekt i 4 ugers offentlig høring.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey