Høringsfrist: Den 12. september 2019

Kolding Kommune sender hermed projekt om vandløbsrestaurering i Drabæks Mølle Å i 8 ugers offentlig høring.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey