Høringsfrist: 21. juni 2019.

Kolding kommune sender hermed vandløbsrestaurerings projekt i 8 ugers offentlig høring.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey