Klagefristen er den 3. februar 2020

Landzonetilladelse til etablering af to søer samt en § 3-dispenation til oprensning af en sø på matr. nr. 10a Uhre By, Lejrskov, tilhørende Uhre Skovvej 2, 6064 Jordrup.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey