Klagefrist: 3. oktober 2019

Landzonetilladelse til etablering af et minivådområde på matr. nr. 11a Almind By, Almind tilhørende Gl. Landevej 60, 6051 Almind

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey