Kolding Kommune har meddelt miljøgodkendelse, tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med etablering af plads til udendørs kartering af jord til Norrecco A/S, Profilvej 26, 6000 Kolding, CVR-nr.: 30518438.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey