Miljøscreeningen konkluderer at der ikke er vurderingspligt. Klagefrist til 4. februar 2019.

Kolding Kommune har den 27. november 2018 modtaget ansøgning om ny spildevandsledning fra forrens til Centralrenseanlægget samt tilhørende anlægsarbejde på forrens og Centralrenseanlægget. 

Afgørelsen kan ses i faktaboksen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey