Den offentlige parkeringsplads er vist med rødt på oversigtskortet

Høringsfrist: 17. april 2019

Kolding Kommune påtænker at nedlægge det offentlige vejareal (parkeringsplads) ved Vester Nebel Kirke og afhænde arealet til Vester Nebel Sogns Menighedsråd. Kommunen har igangsat lokalplanlægning af arealet, hvor der skal opføres nyt sognehus og indrettes ny parkeringsplads for sognehusets og kirkens gæster.

Vejmyndigheden kan i henhold til vejlovens § 15 bestemme, at arealet nedlægges som offentligt vejareal.

Hvis et vejareal i forbindelse med dets nedlæggelse som offentligt vejareal ikke opretholdes som privat fællesvej eller privat vej, finder procedurebestemmelsen i vejlovens § 124, stk. 7, anvendelse, hvorefter der gælder en høringsfrist på minimum 8 uger.

Hvis et vejareal i forbindelse med dets nedlæggelse som offentligt vejareal derimod opretholdes som privat fællesvej eller privat vej, skal Kolding Kommune i henhold til vejlovens § 124, stk. 3, offentliggøre planerne om statusændringen (nedklassificering) mindst 4 år forinden.

Derudover skal kommunalbestyrelsen ved udfærdigelse af en tilstandsrapport dokumentere, at vejen med udstyr er i god og forsvarlig stand i forhold til den fremtidige trafik på vejen, jf. lovens § 125, stk. 1.

Vejlovens § 124, stk. 3 og § 125, stk. 1, kan fraviges ved aftale, når kommunen og samtlige berørte grundejere er enige herom, jf. lovens § 126. Fraviges bestemmelserne ved aftale, finder procedurebestemmelsen i § 124, stk. 7, anvendelse, og høringsfristen vil være 8 uger.

Der foreligger enighed mellem sagens parter (berørte grundejere) og Kolding Kommune om at fravige procedurebestemmelserne i vejlovens § 124, stk. 3 og § 125, stk. 1. Sagen ønskes fremmet af hensyn til lokalplanlægningen, og høringsperioden fastsættes derfor til 8 uger, jf. vejlovens § 124, stk. 7.

Med udgangspunkt i ovenstående agter Kolding Kommune at nedlægge parkeringspladsen som offentligt vejareal. Det er muligt at fremkomme med bemærkninger til den påtænkte nedlæggelse.

Bemærkningerne skal rettes til Kolding Kommune, Trafik og Mobilitet, Nytorv 11, 6000 Kolding eller på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest onsdag den 17. april 2019.”

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey