Vejarealet er markeret med rød på oversigtskortet. Kortet er ikke målfast, og markeringen er derfor alene vejledende.
Vejarealet er markeret med rød på oversigtskortet. Kortet er ikke målfast, og markeringen er derfor alene vejledende.

Høringsfrist: 25. august 2020

Vamdrup Boligselskab har af Kolding Kommune købt ejendommen Nørregade 9 med henblik på opførelse af 13 almene boliger.

I forbindelse med opstart af byggeriet er der opstået et projektafledt behov for at udvide den tilkøbte grund med ca. 39 m2 af det offentlige vejareal på Nygade.

Det vil sige, at arealet skal nedlægges som offentligt vejareal, og inddrages til boligformål. Arealet henligger i dag som en del af fortovet.

Vejarealet er markeret med rød på oversigtskortet. Kortet er ikke målfast, og markeringen er derfor alene vejledende.

Da arealet er optaget i Kolding Kommunes fortegnelse over offentlige veje og stier, skal arealet administreres efter bestemmelserne lov om offentlige veje (lov nr. 1520 af 27. december 2014).

Beslutningen om ovenstående forhold er truffet i henhold til lov om offentlige veje § 15 og nedlæggelsen sker efter reglerne i samme lovs kapitel 11.

Kolding Kommune vurderer, at det pågældende vejareal ikke er eneste adgangsvej til en eller flere ejendomme eller nogen af disses lodder efter matrikelkortet. Kommunen vurderer således, at vejarealet kan nedlægges, jf. lov om offentlige veje § 124, stk. 2.

Eventuelle bemærkninger til ovenstående skal rettes til Kolding Kommune, Trafik, Vej og Park, Nytorv 11, 6000 Kolding eller på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 25. august 2020.

Lovgrundlaget

§ 124, stk. 2:

Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

§ 124, stk. 7:

Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey