Høringsfrist: 15. december 2020

Forud for en kommende skovrejsning på ovenstående areal frilægges en delstrækning på ca. 80 meter af en drænledning, der løber øst for Vonsildvej. Frilægningen får ingen konsekvenser for vandafledningen i området, - hverken opstrøms eller nedstrøms for det pågældende skovrejsningsareal. En frilægning af en drænledning skal godkendes efter bestemmelserne i vandløbsloven. Forud for tilladelsen skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger. I denne periode kan der indgives bemærkninger til projektet. Bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller helst på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bemærkningerne skal være modtaget senest tirsdag den 15. december 2020, kl. 16.00.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey