Høringsfrist: Den 2. marts 2020

Kolding Kommune ønsker i samarbejde med Blue Kolding A/S at foretage en vandløbsregulering af Seest Mølleå i Hylkedalen på to delstrækninger på henholdsvis ca. 540 m og 650 m, der berører matr. nr. 5mp, 1y, 1e og 1ai, Seest By, Seest.

Formålet med projektet er, at mindske risikoen for oversvømmelser i Kolding by ved at tilbageholde vand i oplandet til Kolding Å. Vandløbsreguleringen indbefatter anlæggelse af to diger på tværs af Seest Mølleå på to lokaliteter til vandtilbageholdelse. Endvidere foretages gensnoning af vandløbet umiddelbart opstrøms de to diger. Endelig foretages der en snoning af den nederste strækning af Tandholt Bæk. Læs mere om projektet i projektbeskrivelsen.

Projektet forudsætter en tilladelse efter bestemmelserne i vandløbsloven. Som et element heri sendes projektet i offentlig høring i 8 uger. I denne periode kan der indgives bemærkninger til projektet. Bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller helst på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bemærkningerne skal være modtaget senest fredag den 2. marts 2020, kl. 16.00.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey