Høringsfrist: Den 23. august 2019

I forbindelse med etablering af et minivådområde er det nødvendigt, at foretage en regulering af en drængrøft i området. Minivådområdet etableres med frit indløb og udløb samt med et nødudløb. Der vil derfor ikke være risiko for tilbagestuvning af vand i drængrøften og der vil derfor ikke ske forringelse af afstrømningen af drænvand fra opstrøms liggende arealer. Drængrøften er ikke udpeget som beskyttet efter reglerne i naturbeskyttelsesloven. Grøften har heller ikke et miljømål i Statens vandområdeplaner.

Læs mere om projektet i projektbeskrivelsen.

Projektet forudsætter en tilladelse efter bestemmelserne i vandløbsloven. Som et element heri skal projektet sendes i offentlig høring i mindst 4 uger. På grund af ferietid forlænges høringen til 6 uger. I denne periode kan der indgives bemærkninger til projektet. Bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller helst på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bemærkningerne skal være modtaget senest fredag den 23. august 2019, kl. 16.00.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey