Høringsfrist 27. marts 2019

Kolding Kommune foretager i perioden 30. januar til 27. marts 2019 høring af miljøkonsekvensrapporten for ringvejens indvirkninger på miljøet samt udkast til tilladelse til etablering ringvejen.

Kolding Kommune opfordrer alle interesserede i at kommentere materialet og indsende høringssvar til vvm@kolding.dk senest d. 27. marts

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey