Spildevandsslam i gyllebeholder på Thygesmindevej, Sdr. Stenderup. Klagefrist til 27. dec. 2018

Miljøgodkendelse og VVM-screening til opbevaring af spildevandsslam og andre affaldsprodukter i gyllebeholder, Thygesmindevej 2, 6092 Sønder Stenderup.
Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at opbevaring af spildevandsslam og andre affaldsprodukter i eksisterende gyllebeholder Thygesmindevej 2, 6092 sønder Stenderup ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter (VVM), nr. 448 af 10. maj 2017.

Begge afgørelser kan ses i faktaboksen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey