Klagefrist: 7. oktober 2020

Kolding Kommune har i henhold til § 35, stk. 1 i lov om planlægning meddelt landzonetilladelser til:

  • Etablering af en sø på 1300 m2 på matr. nr. matr.nr. 16 Ferup by, Lunderskov, beliggende Nyvang 24, 6649 Lunderskov

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey