Klagefristen udløber d. 23. december 2019

Der gives hermed tilladelse efter planlovens § 35, stk. 11, til det ansøgte med placering som angivet på kortbilaget.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey