Klagefrist: 2. april 2019

Niels Madsen, Vejstruprødvej 3, 6093 Sjølund har ansøgt Kolding Kommune om forlægning af 340 m lang grøft ved Vejstruprød på matr. nr. 55b, Torning, Tyrstrup.
Kolding Kommune giver hermed tilladelse til projektet.

Afgørelsen og dispensationen med reguleringsprojektet og VVM screeningen kan ses i vedhæftede Pdf-fil.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey