Klagefrist: 4. december 2020.

Der er givet en tilladelse efter vandløbsloven til, at der langs Kolding Å, langs bygningen ved Trindholmsgade 2-4, etableres en 48 meter lang gangbro, der skal skabe bedre stiforbindelse hen mod Kajakklubben.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey