Høringsfrist: Den 21. april 2020

I forbindelse med etablering af et minivådområde på ovennævnte arealer er der sket frilægning af et ca. 70 meter langt vandløb, der er et tilløb til Truds Bæk. Kolding Kommune har efter vandløbsloven givet tilladelse til denne frilægning.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey