Klagefrist: 26. oktober 2020

I forbindelse med at TREFOR El-net ønsker at etablere et højspændingskabel fra Egtved mod syd er der givet en tilladelse efter vandløbsloven til at kablet kan krydse Jordrup Bæk vest for Jordrup. Krydsningen sker som en styret underboring under vandløbet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey