Klagefrist: 23. april 2020

Svane Entreprise har på vegne af Norlys ansøgt Kolding Kommune om tilladelse til ilægning af fiberkabel under Kolding Å. Krydsningen af vandløbet har ingen afstrømningsmæssige konsekvenser for de op- eller nedstrøms beliggende strækninger og arealer, idet fiberkablet graves ned i vejens tracé uden opgravning af vandløbet. Projektet har på tilsvarende vis ingen miljømæssige konsekvenser for vandløbet. Kolding Kommune giver hermed tilladelse til krydsningen af Kolding Å .

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey