Klagefrist: 5. juni 2019

Kolding Kommune har den 30. april 2018 modtaget en ansøgning fra Ole Jørgensen, Fuglsangvej 6, 6093 Sjølund om rørlægning af 25 m grøft på matr. nr. 12fo, Grønninghoved By, Vejstrup.

Kolding Kommune giver hermed tilladelse til projektet.

Tilladelse med VVM screening til reguleringsprojektet kan ses i vedhæftede Pdf-fil.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey