Klagefrist: Den 4. oktober 2019

På baggrund af en ansøgning fra Aller Borgerforening har Kolding Kommune givet en tilladelse efter vandløbsloven til at etablere en flydebro i Aller Mølledam. Samtidig er der givet en dispensation fra bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven til at etablere broen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey