Klagefristen er tirsdag d. 9. juli 2019

Kolding Kommune har behandlet ansøgning om etablering af en sø på matr.nr. 14A Stubdrup By, Harte, som ligger på din ejendom Stubdrupvej 135, 6000 Kolding.

Der gives hermed tilladelse efter planlovens § 35, stk. 11 til det ansøgte med placering, som angivet på vedhæftede kortbilag.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey