Klagefristen er den 15. oktober 2019

Tilladelse efter planloven til etablering af et minivådområde, Farrisvej 31, 6580 Vamdrup.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey