Klagefristen er den 15. oktober 2019

Landzonetilladelse til etablering af et minivådområde på matr. nr. 23 og 61, Skovrup, Tyrstrup, tilhørende Høgsgårdvej 5, 6070 Christiansfeld.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey