Klagefristen er 3. oktober 2019

Kolding Kommune, Natur og Vand, har givet landzonetilladelse til et minivådområde på matr.nr. 36a, Åstorp By, Taps, som ligger på ejendommen Koldingvej 81, 6070 Christiansfeld.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey