Klagefristen er den 16. oktober 2019

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om etablering af et minivådområde på matr.nr. 3k Ferup By, Lejrskov, som ligger på din ejendom Fæsteholt 11, 6640 Lunderskov.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey