Klagefristen er den 16. oktober 2019

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om etablering af et minivådområde på matr. nr. 1a Vargårde, Hejls som ligger på din ejendom Vargårdevej 80, 6094 Hejls.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey