Klagefrist: 15. oktober 2019

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om etablering af et minivådområde på matr.nr. 15d, Viuf By, Viuf, som ligger på din ejendom Vestersig 73, 6052 Viuf.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey