Klagefrist: 31. juli 2019

BlueKolding A/S har ansøgt Kolding Kommune som vandløbsmyndighed om tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Dalby MølleBæk (matr. nr. 4l og 7000al, Dalby By, Dalby) med en ny spildevandsledning fra Kolding By til Centralrenseanlægget i Agtrup. I forbindelse med krydsningen skal Dalby Møllebæk på matr. nr. 4l og 7000a, Dalby By, Dalby på en strækning på 4 m omkring st. 8.280 m midlertidig rørlægges med 2 stk. Ø 800 mm parallelt beliggende betonrør. Rørene fjernes igen og vandløbets bund og brink genoprettes umiddelbart efter at krydsningen af forsyningsledningen er foretaget.

Kolding Kommune giver hermed tilladelse til projektet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey