Klagefrist: 15. oktober 2019.

Kolding Kommune, Natur og Vand, har givet landzonetilladelse til endnu et minivådområde på matr.nr. 36a, Åstorp By, Taps, som ligger på ejendommen Koldingvej 81, 6070 Christiansfeld.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey