Klagefristen er 9. oktober 2019

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om etablering af et minivådområde på matr.nr. 15a og 3c Lejrskov By, Lejrskov, som ligger på henholdsvis ejendommen Lejrskov Kirkevej 13, 6640 Lunderskov,

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey