Klagefristen er 9. oktober 2019

Kolding Kommune, Natur og Vand, har givet landzonetilladelse til et minivådområde på ejendommen Vejstruprød Landevej 3, 6093 Sjølund.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey