Klagefristen er den 27. november 2019.

Der meddeles hermed boretilladelse til etablering af op til 3 boringer til monitering af gas fra tidligere losseplads i Seest efter Miljøbeskyttelseslovens §19.

Tilladelsen til etablering af moniteringsboringer er gyldig et år fra dags dato.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey