Klagefristen er 8. oktober 2019

Byrådet traf d. 27. august 2019 afgørelse om at meddele tilladelse til etablering af en ringvej syd om Kolding.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey