Klagefristen er 19. november 2019

Kolding Kommune, Natur og Vand, har givet landzonetilladelse til en mindre sø på ejendommen Birkemosevej 55, 6000 Kolding.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey